JURY 2020

Juryn i Alvargalans vänner är en opartisk jurygrupp för alla priskategorier, förutom Skellefteå kommuns pris Årets företag, där kommunstyrelsens arbetsutskott utser vinnaren. Juryn består av representanter för Alvargalans vänner, samt representanter från respektive prisgivare (som bara har formell rösträtt i sin priskategori). Jurygruppens uppgift är att:

  • Utvärdera de av prisgivarna nominerade pristagarna inom respektive priskategori.
  • Utse en vinnare per priskategori.
  • Fastställa motiveringar för nominerade inklusive pristagarna.

KRITERIER

Varje prisgivare utformar sina egna ramar/kriterier för priset men följande kriterier måste tas hänsyn till:

  • Nominerade ska verka inom Skellefteå kommun.
  • Stor vikt ska läggas vid mångfaldsperspektiv. Våga tänka nytt och utanför ramarna. Sträva efter ett så brett perspektiv som möjligt vid nomineringarna.
  • Nominerade och pristagare får inte väljas för sitt medlemskap/icke medlemskap i vissa föreningar.
  • Nominerade företag ska verka positivt för Skellefteås utveckling, med målet att nå 80 000 invånare år 2030.

Alvargalan drivs av näringslivsorganisationerna i regionen genom Alvargalans vänner: Connect Norr, Fastighetsägarna Mittnord, Företagarna, Företagarna Burträsk-Lövånger, Idéforum Skellefteå, IUC Norr, Marknadsföreningen i Skellefteå, Skelleftea Digital Alliance, Skellefteåföretagarna, Skellefteå Handel, Skellefteå kommun, Teknikföretagen, Ung företagsamhet, Visit Skellefteå, Västerbottens Handelskammare.

KRITERIER PRISER

Årets hållbara företag
Ett företag som verkar för en hållbar produktion och utveckling, t ex genom en stark miljöprofil, närproducerade produkter eller att företaget tar ett aktivt samhällsansvar (CSR – corporate social responsibility).

Årets tjänsteföretag
Ett företag som på ett utmärkande sätt skapat attraktiva tjänster och visat hur man kan utveckla sin bransch eller hitta nya marknader genom att identifiera och möta tydliga behov.

Årets handelsföretag
Ett företag inom detaljhandel, butik, e-handel eller liknande som visat hur man kan skapa nya möjligheter och öka försäljningen genom innovationer, nytänkande och mod.

Årets exportföretag
Ett företag som lyckats etablera sina produkter eller tjänster på en internationell marknad, eller visat hur man vidare kan expandera en redan befintlig närvaro.

Årets profil
En person som med sina visioner och ett inspirerande sätt haft en positiv inverkan inte enbart på sin egen verksamhet utan också̊ på andra Skellefteåbor – och / eller Skellefteå som plats.

Årets nykomling
Ett nytt företag som erbjuder produkter eller tjänster. Företaget ska ha en långsiktig utvecklingspotential, vara en god förebild för andra nystartade företag eller för de som funderar på att ta steget och starta företag.

Årets innovationsföretag
Ett företag som vågat att prova nya idéer, utvecklat en tjänst, produkt eller upplevelse med hjälp av nya digitala lösningar och teknik.

Årets unga entreprenör
Ung företagare, högst 30 år, som med utmärkt innovationsförmåga skapat en lönsam verksamhet med god potential.

Årets tillväxtraket 
Ett företag som under året lyckats kombinera en tydlig tillväxt och ökad personalstyrka med lönsamhet och hållbar utveckling.

Årets småföretag
Ett företag med högst 9,5 anställda som genom sin verksamhet under året visat på god entreprenörsanda och en inspirerande verksamhetsutveckling.

Årets företag
Ett företag som på ett särskilt sätt gjort nytta för Skellefteå och inspirerat andra. Företaget har en hållbar utveckling, arbetar för mångfald på̊ arbetsplatsen och har ett tydligt jämställdhetsperspektiv.

Årets varumärke
Ett företag som under året arbetat strategisk och målmedvetet för att utveckla sitt varumärke och därmed utgör en inspirationskälla och ett föredöme för andra företagare i bygden.