INNOVATÖREN SOM VILLE NÅ UPP TILL HIMLEN

Text: Lars Westerlund. Norran Affärsliv.

Skellefteföretaget Alimak har sitt 70-årsjubileum år 2018. Att företaget existerar kan man tacka Alvar Lindmark, som är en av de mest mytomspunna innovatörerna i Skellefteå, för.

Alvar Lindmark var en stark personlighet som ville testa gränsen för hur nära himlen en hiss kan komma. Han tvingades lämna sitt livsverk redan 1965. Men hans anda lever kvar i Alimak, som är världsledande när det gäller kuggstångsdrivna bygghissar. Mitt under första världskriget kom Alvar Lindmark till världen som ett av tio barn växte han upp i ett enkelt jordbrukarhem i Forslunda, utanför Burträsk.

Alvar var ett känsligt barn, som hade många djupa och allvarliga tankar. Att ägna sitt liv åt hängivet arbete för Guds räkning fanns i hans bakhuvud. Han hade faktiskt lovat Gud att bli missionär. Det gjorde han som tolvåring när han drabbades av blodförgiftning och bad om ett helande. Bönen hade verkan och löftet var avgett.

Det som fick honom att avstå från ett liv på missionsfältet var den andra brinnande passionen för tekniken. Ständigt funderade han ut nya revolutionerande maskiner. Några pengar till teknikstudier hade han inte, utan det gällde först att slita ihop till dem. När han efter många svettiga arbetsdagar som dikesgrävare hade fått ihop lite pengar gjorde han slag i saken. Ingenjörsutbildningen, med inriktning på elektroteknik, inledde han vid Hässleholms Tekniska Skola.

Alvar satsade hårt på studierna och eftersom han hade ont om pengar snålade han in på maten. Kroppen for illa och efter tre månader på skolbänken drabbades han av TBC och lungsäcksinflammation. Alvar tvingades lämna skolan och lades in på ett sjukhus på hemorten. Där hyste man inte mycket hopp om att kunna vända sjukdomsförloppet, utan ansåg att det var bäst om ynglingen fick tillbringa sin sista tid i hemmet. Mot alla odds tillfrisknade Alvar. Under konvalescensen genomförde han från sjuksängen en korrespondenskurs till byggnadsingenjör hos NKI.

Fascinerande historia om entreprenören Alvar Lindmark

 

Hårda veckor i Stockholm

1944 åkte han ner till Stockholm för att söka jobb som tekniker. Men där slog verkligheten knockout på honom. Det fanns ingen chans att få ett sådant jobb i huvudstaden för en oerfaren yngling från Norrland. Inte ens som grovarbetare hade han något att hämta. Alvar hade nämligen inte hunnit bygga upp konditionen igen efter den långa sjukdomstiden. Pengarna tog slut och en trappuppgång blev hans bostad. Hos Frälsningsarmén och Stadsmissionen fick han ett mål mat om dagen. När Alvar bara hade 50 öre kvar i portmonnän kom han till en byggmästare som förbarmade sig över honom.

Han ringde nu hem för första gången efter avresan från Skellefteå och berättade för sina föräldrar hur det stod till. Alvar fick då höra att de precis hade för avsikt att anmäla honom som saknad.

Murbruksuppröraren

Hans uppgift vid bygget bestod i att blanda murbruket och sedan hissa taktegel och fyllnadsslagg till toppen på ett femvåningsbygge. Arbetet var hårt och slet på hans klena kropp. Arbetskamraterna såg hur det förhöll sig och talade öppet nedsättande om honom. Alvar förstod att han inte skulle klara sig länge i branschen. På kredit köpte han en begagnad elmotor och gamla rördelar och byggde en automatisk murbruksupprörare. Murbruksuppröraren fungerade alldeles utmärkt och Alvar fick patent på den nya produkten.

 

 

Alvar Lindmark fortsatte vid sidan av sitt ordinarie arbete med att vidareutveckla murbruksuppröraren.

Bolagets födelse

Efter två år i Stockholm blev hemlängtan för stark. 1946 sålde han sitt patent och tog tåget norrut igen. Pengarna använde han till att utveckla en motordriven bockningsmaskin för armeringsjärn. Verksamheten gick bra och Alvar Lindmark bildade 1948 Ingenjörsfirman Alvar N. Lindmark Aktiebolag. Att etablera verksamheten i Skellefteå var självklart för honom. Dessutom trodde han att det skulle bli lättare att rekrytera folk i Skellefteå. Människorna häruppe var nämligen från barndomen vana vid hårt arbete och det fanns många tekniskt kunniga i trakten.

1948 köpte Alvar Lindmark tillbaka patentet på murbruksuppröraren. Han utvecklade nu också en materielhiss. Ingenjörsfirman Alvar N. Lindmark hyrde sin första lokal på Vretgatan i Skellefteå. Men där blev de snabbt trångbodda och 1951 flyttade firman in i en nedlagd leksaksfabrik på Stenbacka, strax väster om Skellefteå. Det var ett mycket ungdomligt företag, som präglades av synsättet att allt var möjligt. Medarbetarna fick göra allt från att klippa plåt till att provköra maskinerna. Att få följa hela tillverkningsprocessen och alltid se slutresultatet gav dem en helhetssyn på verksamheten.

I affärsidén ingick tankesättet att man skulle tillverka så mycket som möjligt inom företagets väggar. På så sätt kunde kostnaderna hållas nere och risken för försenade leveranser minskade.

Första personhissen i Sverige

Alvar Lindmark bestämde sig för att även utveckla en bygghiss som kunde nyttjas för persontransporter. 1952 godkändes den och det unika med Alvar Lindmarks hiss var att den försetts med en lösning som slog till vid ett eventuellt linbrott och kilade fast hisskorgen i ställningen.

Lindmarks bygghiss utgjorde faktiskt en av de viktigaste förutsättningarna för att höghusbyggandet kunde ta ordentlig fart i Sverige.

Firman bytte 1954 namn till Alimak-Verken. Det var växeltelefonisten som föreslog namnbytet. Hon var nämligen trött på att rabbla det långa namnet varje gång som någon ringde till företaget.

Orgelspelaren

Alvar Lindmark var en mycket energisk man som inte sparade på sina egna krafter när han skulle genomföra ett projekt.

Även om han hade anställda tekniker fanns han själv ute i verkstaden varje dag under arbetet med produktutvecklingen, för att krydda deras arbete med sina infallsvinklar. Ibland ritade han sina förslag på golvet med en krita. Sedan var det upp till verkstadsarbetarna att förverkliga visionerna.

I fabriken gick Alvar omkring i kostym och slips. Det kunde ju hända att en kund kom på besök och då gällde det att vara beredd. Trots sin stiliga klädsel var Alvar inte rädd för att hugga i om det behövdes. Alvar Lindmark var för det mesta först på plats i fabriken på morgonen och sällan kom han i säng före midnatt.

Han ville alltid diskutera sina idéer direkt med medarbetarna. Det var till exempel inte ovanligt att han väckte någon anställd för att mitt i natten gå vidare med en problemlösning nere på kontoret.

Idéer till uppfinningar fick han ofta när han satt hemma framför sin orgel och spelade stycken av Bach och Händel. Den tjeckiska kyrkorgeln fyllde ett helt rum i hans hem på Brännan. För att få plats med piporna hade han tagit upp ett hål i taket till övervåningen.

Stigortshissen

Alvar bar ständigt på en himmelsk vision. Hans favoritberättelse i bibeln var den om Jakobs stege. Drömmen var för honom att skapa en Jakobs stege efter biblisk förebild, men med praktisk användning. 1956 passade han på att döpa en av sina nya produkter till Jakobs Stege.

När Alimak-Verken visade upp Jakobs Stege på S:t Eriksmässan i Stockholm 1957 fick Alvar flera förfrågningar om att ta fram en liknande specialhiss, som kunde underlätta arbetet i gruvorter.

De som arbetade i dåtidens stigorter fick nämligen klättra uppför skrangliga stegar med utrustningen på ryggen. Alvar nappade på utmaningen och hans recept bestod i att kombinera hiss med arbetsplattform. Alimak-Verkens stigortshissar innebar ett lyft för arbetsmiljön i gruvorna. Stigortshissen väckte stor sensation inom gruvbranschen och för Alimak-Verken öppnades en helt ny internationell marknad.

Den stora festen

Nyfikenheten var stor bland skellefteborna när det blev känt att Alimak-Verken och Ursvikens Mekaniska Verkstad skulle få besök av ett 60-tal kunder, agenter och återförsäljare från hela världen. Aldrig tidigare hade något företag i den här landsändan vågat göra en så storslagen marknadsföringsinsats. En varm junidag 1960 dundrade det chartrade tåget från Stockholm in på järnvägsstationen i Skellefteå.

Ner på perrongen steg människor från 18 olika nationer. Att döma av kommentarerna under besöket i Skellefteå tyckte besökarna att Skellefteå var en riktigt charmig stad, där den visade upp sig från sin allra soligaste sida. Efter besöket i Skellefteå lotsade Alvar Lindmark sina gäster vidare med tåget upp till Kiruna, där de fick se midnattssolen. Hela kalaset kostade 250 000 kronor, en ansenlig summa på den tiden.

Även om en och annan ekonomiskt sinnad medborgare skakade på huvudet åt ”frossandet” var det en investering som stärkte Alimak-Verkens anseende på den internationella marknaden. Kunderna hade med egna ögon fått se hur produkterna kom till och lärt känna kynnet på de arbetsamma och innovativa människorna från denna, ur många synvinklar, perifera del av jorden.

Alvar Lindmark var mycket intresserad av att utöka exporten. Det första utländska dotterbolaget bildades 1960 i San Fransisco, USA. Alvar Lindmark byggde också upp en kärntrupp av exportsäljare som var stationerade i Skellefteå. De flesta av dessa valde han ut bland ingenjörer som utexaminerades vid Skellefteås Högre Tekniska Gymnasium.

Kuggstångshissens födelse

Alvar Lindmark och hans konstruktörer arbetade med att utveckla en helt ny typ av bygghiss som drevs med hjälp av kuggstång. Kuggstångshissen, som togs fram 1962, bestod av en hisskorg, som klättrade längs en på masten fastbultad kuggstång. Drivmaskineriet placerades i hisskorgen, och därmed bar hissen på sitt eget maskineri. Konstruktionen innebar att hisshöjden praktiskt taget var obegränsad. Konkurrenterna blev helt tagna på sängen av Alimak-Verkens nya produkt och kunderna blev stormförtjusta. Snart hade ryktet om kuggstångshissens fördelar spritt sig från den europeiska kontinenten över till USA. Alimak-Verkens var ensam om att etablera bygghissförsäljningen på världsmarknaden.

Promotion tar över

Trots framgångar på marknaden drabbades företaget 1964 av en allvarlig finansiell kris. Sveriges Kreditbank hotade med kreditindragningar. Förmodligen var det inte Alimak-Verkens ekonomiska sits som skrämde banken, utan snarare företagsledaren, vars något okonventionella sätt att driva företaget inte passade in i bankmännens värld. Det hela slutade med att Investment AB Promotion, som hörde till Svenska Handelsbankens intressesfär 1965 tog över Alimak-Verken. Alvar Lindmark tog mycket illa vid sig av bankens agerande och blev aldrig riktigt sitt gamla jag igen. Han flyttade till Malmö, där han fortsatte att ägna sig åt uppfinnande. Bland annat utvecklade han den rörliga sjukhussängen Alivebädden.

År 1975 avled Alvar Lindmark. Sedan Alvar Lindmark lämnade företaget har de kuggstångsdrivna bygghissarna utgjort grundstommen i Alimaks produktsortiment. Investment AB Promotion fanns kvar som huvudägare fram till 1988 när Karolin Invest, med Alvar Lindmarks bror Samme Lindmark i spetsen, tog över.

I dag heter företaget Alimak Hek AB och tillhör Alimak Group som sedan 2015 är noterat på Stockholmsbörsen.