ALVARGALANS VÄNNER

Alvargalan är Skellefteås  årligt återkommande  näringslivsgala uppkallad efter en person som genom sin gärning blivit en symbol för den starka entreprenörsanda som Skellefteå förknippas med – Entreprenören och företagsbyggaren, Alvar Lindmark. Alvargalan hyllar dem. Ledare, jobbskapare, förnyare och förbättrare som fortsätter att spela en avgörande roll i den berättelse om Skellefteå som skrivs i detta nu. De som vet att det här är bara början.

Sedan 2008 har vi hyllat fina företag i Skellefteå med omnejd och Och Alvargalan har vuxit och blivit en angelägenhet för hela Skellefteås näringsliv. På galan 2018 deltog 660 personer, från alla typer av företag och organisationer och från alla delar av kommunen.

Alvargalan drivs av näringslivsorganisationerna i regionen genom Alvargalans vänner: Connect Norr, Fastighetsägarna, Företagarna, Företagarna Burträsk-Lövånger, Idéforum Skellefteå, Marknadsföreningen i Skellefteå, Skelleftea Digital Alliance, Skellefteåföretagarna, Skellefteå Handel, Skellefteå kommun, Teknikföretagen, Ung företagsamhet, Visit Skellefteå, Västerbottens Handelskammare.

Ingen från Alvargalans vänner slår sig till ro. Målet varje år är att arrangera Skellefteås bästa näringslivsgala någonsin.

 

På 1990-talet föddes Skellefteås första näringslivsgala, då kommunen arrangerade en industridag, ofta i samband med ett valår.  Då bjöds representanterna för ett antal företag på en hel dags aktiviteter med företagsbesök, föredrag och en god middag i slutet av dagen. I samband med dagen utdelade kommunen ett pris till ett industritillverkningsföretag på 90 000 kronor. Dagen var utsatt för kritik – främst kring den starka betoningen på tillverkningsföretag i både inbjudningar och priser.

I mitten av 2000 hade flera lyckade konferensdagar inom marknadsföring för Skellefteå Marknadsförening genomförts och via dessa föddes tanken på att arrangera en konferensdag med ett bredare perspektiv än bara marknadsföring. Efter diskussioner inom både kommun och näringslivsorganisationer lades Industridagen ned under förutsättning att kommunen fick vara med och påverka utformningen av den nya konferensdagen. Så föddes Framgångsdagen.

Det första året anställde kommunen en person som projektledare som tillsammans med en referensgrupp från näringslivet genomförde den gemensamma näringslivsdagen. Kommunen stod för stora delar av kostnaden – och en stor andel av dem som deltog vid middagen i slutet av dagen var politiker och tjänstemän från kommunen. Samma koncept genomfördes också 2008.

2009 hade projektledaren lämnat kommunen och då upphandlades istället projektledning. En totalentreprenör fick uppdraget att arrangera näringslivsdagen under styrning av en referensgrupp bestående av representanter från både näringsliv och kommun. Efter ett par år fanns behovet att etablerad ett nytt koncept och en ny utformning för galan – det som idag är Alvargalan.

I samband med att den nya formen tagits fram, övertygade näringslivet kommunen att de kunde bilda en förening och ta över ägandet.

Föreningen Alvargalans vänner bildades av näringslivsorganisationerna i Skellefteå och idag äger och driver man galan. Kommunen beslutade att sponsra galan under de första åren, för att efter en tid agera på samma villkor som kommersiella sponsorerna från näringslivet. En av avsikterna med kommunens stöd var att föreningen Alvargalans vänner skulle kunna arrangera galan under ett par år med överskott och bygga upp ett kapital som gjorde att det hade en stabilitet för Alvargalor framöver.